Inteligentní dopravní systémy

 

Inteligentní dopravní systémy (Intelligent Transport Systems – ITS) jsou moderní informační a komunikační systémy, které reflektují na nemožnost neustálého rozšiřování fyzické dopravní infrastruktury a přinášejí alternativní přístupy k dosažení omezení dopravních kongescí, snížení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy, snížení dopadů na životní prostředí nebo zvýšení efektivity dopravy a přepravy. Bez těchto systémů si lze dnes jen obtížně představit další rozvoj dopravy a integraci dopravních systémů do větších celků. Rozvoj inteligentních dopravních systémů s sebou přináší stále větší poptávku po odbornících schopných tyto systémy navrhovat, vytvářet, řídit a posuzovat.

Cílem oboru ITS je poskytnout odpovídající vysokoškolské vzdělání v perspektivním oboru, který se v současnosti potýká s nedostatkem profesionálů. Absolventi bakalářského studia získají základní dopravně-technické znalosti a podrobné poznatky o dopravních systémech, jejich komponentách a současných trendech.

Absolventi naleznou uplatnění například jako projektanti či správci dopravních systémů, dopravní odborníci ve státní správě, samosprávě i v soukromých společnostech, dispečeři telematických systémů, specialisté při návrhu a vývoji automobilové techniky a jejích inteligentních systémů.


Mezi hlavní témata vyučovaná v oboru ITS patří zejména řízení a zabezpečení dopravy, vozidlová technika, dopravní inženýrství, měření a zpracovávání dopravních dat, modelování dopravy, současné inteligentní dopravní systémy (např. mýtné, informační a navigační systémy), telekomunikace a další.

Absolventi bakalářského oboru ITS mohou dále pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru Inteligentní dopravní systémy a to v českém i anglickém jazyce s možností získání diplomu z partnerských zahraničních univerzit v Rakousku či Švédsku. – viz navazující magisterské studium

  • Copyright © 2014 by LSS