Organizace studia ITS na FD

 

Studium v bakalářském studijním programu na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní je rozděleno do dvou částí.

První část studia (1. až 3. semestr) je společná pro všechny obory. V průběhu 3. semestru si studenti vybírají obor dalšího studia společně se studentským projektem. Ve výběrovém řízení jsou na základě svých preferencí a dosavadního prospěchu do oborů a projektů rozřazeni.

Ve druhé části (4. až 6. semestr) pokračuje studium již ve zvoleném oboru. V rámci výuky oborových předmětů jsou ve vyšší míře využívány tematické laboratoře (např. laboratoř řízení a modelování dopravy, odbavovacích a informačních systémů, železniční zabezpečovací techniky). Zároveň studenti pracují na projektu, který umožňuje větší odborné zaměření a jeho hlavním cílem je vypracování bakalářské práce. Projekty dále umožňují zapojení studentů do dalších aktivit fakulty, jako je řešení výzkumných projektů či spolupráce se soukromým sektorem (např. ELTODO, AŽD, Škoda Auto,…).

V průběhu studia mohou studenti využít možnosti absolvovat jeden či dva semestry v zahraničí. Vybírat mohou z univerzit, se kterými má ČVUT V Praze i samotná Fakulta dopravní uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus. Existují ale i další programy, které studium v zahraničí umožnují. – více o programu Erasmus na Fakultě dopravní

Charakteristika výuky oboru ITS

Charakter výuky oboru ITS se oproti jiným oborům vyučovaných na FD výrazné liší v několika aspektech. Cílem je zvýšení kvality výuky a zároveň i uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

  • Základem struktury studijního plánu jsou 3 odborné předměty v každém semestru doplněné o výuku jazyků, povinně volitelných předmětů a projektové činnosti (společné požadavky všech oborů). - více o studijním plánu oboru
  • Bloková výuka odborných předmětů. Studenti se tak každému odbornému předmětu aktivně věnují po dobu jedné třetiny semestru včetně jejich zakončení zkouškou.
  • Studiem oboru ITS student získává elektrotechnické vzdělání, které je nezbytné pro získání Elektrotechnické kvalifikace podle zákona. Ta je vyžadována řadou zaměstnavatelů a výrazně tak zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce.
  • Povinně volitelné předměty, kterými si studenti mohou "dotvořit" svůj obor na základě svých preferencí. 2 předměty jsou dány s ohledem na elektrotechnické vzdělání, 1 je z nabídky humanitních předmětů a 2 jsou na osobní volbě studenta z aktuální nabídky všech ústavů ČVUT FD.
  • Copyright © 2014 by LSS